Geschiedenis

Ithaka

Ithaka begon in 1992 als een eendaagse tentoonstelling. Sindsdien is de expositie uitgegroeid tot een volwassen project. Oorspronkelijk was de tentoonstelling verspreid over verschillende locaties in de stad. De laatste jaren werd er geopteerd voor één locatie. 

De voorbije edities van het beeldende kunstenfestival Ithaka hadden omwille van hun locatie gerichte karakter elk een eigen klemtoon en boden in die zin telkens iets nieuws.

Ithaka is een platform voor beginnende artiesten. Het is niet evident om als jonge kunstenaar bekendheid te verwerven, daarom geeft LOKO Cultuur hen een budget om een project uit te werken en aan het publiek te tonen.

We proberen zoveel mogelijk studenten in contact te brengen met hedendaagse kunst. Door middel van randactiviteiten en een bar maken we ons festival voor hen zo uitnodigend mogelijk. Zowel Vlaamse als internationale studenten behoren tot de doelgroep. Ook bewoners van Leuven en omstreken, en iedereen daarbuiten, zijn welkom op ons festival. Het festival loopt dan ook door tot in het weekend, zodat zij na hun werkweek kunnen komen genieten van de kunstwerken.

Abdij van Keizersberg

In de jaren 1230-1232 liet Hendrik I, graaf van Leuven, op de noordelijke stadsheuvel een burcht optrekken. De grafelijke residentie werd buiten de stadsmuren gebouwd om de onafhankelijkheid van haar bewoners te vrijwaren en hun macht tegenover de poorters te bevestigen. In 1357 kreeg het kasteel ook haar muren. Toen Karel keizer werd, liet hij de burcht te Leuven uitbreiden en verfraaien. De humanisten van de universiteit gaven aan het kasteel de vleiende naam ‘Castrum Caesaris’, het slot van de keizer.

Nadien begon het verval van het kasteel. In 1782 beval keizer Jozef II dan ook dat alles zou worden afgebroken en verkocht. De torens en het keizerlijk verblijf werden volledig met de grond gelijk gemaakt en zelfs de funderingen werden uitgegraven. Het domein viel ten prooi aan verkaveling. 

Aan de oostelijke zijde van de heuvel, ‘Wolvenberg’ genoemd, bouwden de graven van Leuven in 1187 een huis voor de Tempelridders. De kapel die bij dit huis hoorde werd in 1454 vervangen door een nieuwe gotische kerk. In 1798 seculariseerde het Franse bewind deze oude commanderij. De gebouwen werden aan kleine tuinbouwers verkocht en de kerk werd afgebroken. Bij het oprichten van de abdij zal de eerste abt, Dom Robert de Kerchove, de overblijfselen van de commanderij benutten als werkplaats en boerderij voor de abdij. Deze overblijfselen werden tijdens het nachtelijke bombardement van mei 1944 helemaal vernield. 


Ontleend aan abdijkeizersberg.be