Stageplaats Ithaka #29

Inhoud

Ithaka is het beeldende kunstenfestival van LOKO Cultuur, dat jaarlijks plaatsvindt op een leegstaande locatie in de Leuvense binnenstad. Tijdens de eerste week van maart 2021 vindt de 29ste editie plaats. Zo’n vijftien jonge en ambitieuze kunstenaars krijgen er de kans hun werk te exposeren. Om studenten, scholen en Leuvenaars op een toegankelijke manier in contact te brengen met kunst en cultuur, wordt de tentoonstelling omkaderd door een divers aanbod aan workshops, rondleidingen en voorstellingen uit verschillende kunsttakken tijdens het dag- en avondprogramma.

De stagiair draait mee in het LOKO Cultuur-team, dat bestaat uit een coördinator, drie mandatarissen, een jobstudent en projectmedewerkers. Zijn of haar taak bestaat erin om een lijst van kandidaat-kunstenaars op te stellen voor het kunstenfestival Ithaka. Daarvoor wordt een oproep gelanceerd waarop jonge kunstenaars kunnen reageren. Naast de oproep neemt de stagiair ook actief contact op met Belgische instellingen voor kunstonderwijs. De lijst met kandidaten wordt afgetoetst bij het cultuurteam en Leuvense culturele spelers zoals STUK Kunstencentrum, M – Museum, Cas-co en de Dienst Cultuur van de KU Leuven. Zo wordt in samenspraak een shortlist samengesteld en uiteindelijk een selectie gemaakt. De stagiair kijkt erop toe dat er bij de gekozen kunstenaars een evenwicht is tussen disciplines, maar zijn of haar focuspunten wegen evenzeer door in de verdere selectie. Nadat de kandidaten vastliggen verzorgt de stagiair de tentoonstellings-catalogus en gidsteksten voor het festival. Daarvoor neemt hij of zij interviews af met de gekozen kunstenaars. Deze interviews kunnen mogelijks ook dienen voor een eigen onderzoeksproject. Tijdens het kunstenfestival is de stagiair aanwezig als aanspreekpunt voor de gidsen.

De stage is gespreid over verschillende maanden vanaf de start bij het begin van het academiejaar. In de periode tot aan de kerstvakantie gaat de stagiair vooral zelfstandig aan de slag bij het opstellen van de longlist en de voorbereidingen voor de catalogus. De lijst met kandidaat-kunstenaars wordt in die periode geregeld afgetoetst op de vergaderingen van het cultuurteam. Het zwaartepunt ligt in de periode vanaf de lesvrije week tot aan het festival in de eerste week van maart, waarbij meer op locatie wordt gewerkt. Werkuren en –dagen zijn flexibel en worden vastgelegd in samenspraak met de cultuurcoördinator. Er wordt aanwezigheid tijdens het kunstenfestival verwacht.

We zijn op zoek naar een gemotiveerde stagiair met een brede interesse voor de kunsten, die deze kan vertalen naar catalogusnotities en gidsteksten. De stagiair is iemand die zowel goed zelfstandig als in teamverband kan werken. Daarbij is engagement eerder vanzelfsprekend, wat toegang geeft tot flexibele werkuren en een zekere vrijheid in het werk. Omdat de catalogus en gidsteksten tweetalig zijn, is een goede beheersing van het Engels een pluspunt.

Contact

Indien je interesse hebt in deze stage, stuur dan een mail met je curriculum vitae en motivatie naar cultuur@loko.be. De contactpersoon is de coördinator cultuur, Celien Govaerts.