ithaka #26

ithaka is een beeldend kunstenfestival dat jaarlijks door LOKO, de leuvense studentenkoepel, wordt georganiseerd. dit jaar vindt de 25ste editie van ithaka plaats van 7 tot 12 maart 2017 in het luxemburgcollege in de vaartstraat.

het festival biedt jonge kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen voor een groot publiek en ervaring op te doen in de sector. vijftien kunstenaars zullen geselecteerd worden om hun kunstwerken te exposeren tijdens het festival. de geselecteerde kunstenaars kunnen rekenen op financiële steun.

ithaka wordt gerealiseerd door tal van jonge, geëngageerde studenten en vrijwilligers. de organisatie gaat uit van LOKO cultuur.

.

dank aan onze partners!

.

.