Historiek

Ithaka begon in 1993 als een ééndagstentoonstelling. Sindsdien is de expositie uitgegroeid tot een volwassen project. Oorspronkelijk was de tentoonstelling verspreid over verschillende locaties in de stad. Sinds 2003 wordt er gekozen voor één – meestal verlaten – monument. De edities van 2011 en 2016 keerden even terug naar de roots van het festival.

De voorbije edities van het beeldende kunstenfestival Ithaka hadden omwille van hun locatie-gerichte karakter elk een eigen klemtoon & boden in die zin telkens iets nieuws. In een korte schets van vorige edities kan je een glimp opvangen van de geschiedenis van Ithaka.

Voor een uitgebreidere historiek, kan je hier terugblikken.

.

1993    Ithaka

De cultuurraad wilde met het Ithaka-parcours een confrontatie uitlokken tussen het kunstwerk of kunstgebeuren enerzijds en de kijker anderzijds. Op deze route kwam men bekende, maar ook jonge beginnende kunstenaars tegen. Enkele kunstenaars realiseerden speciaal voor Ithaka een nieuw kunstwerk of installatie, anderen toonden één of meerdere van hun bestaande werken. Terwijl de meesten plastisch kunstenaar zijn, presenteerden ook drie videokunstenaars recent werk.

De eerste editie van Ithaka baande zich een weg langs het stuk (zowel de oude locatie als de huidige), de aula Maria Theresia, de aula Michotte, het Pauscollege, Alma 2, het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte & de faculteit Psychologie.

met Walter Daems, Lut Lenoir, Anne Heyman, Dieter Machielsen, Hilde Overbergh, Marcel Rademakers, Jonas wille, Ann Dieltjens, Gorik Lindemans, Jo huybrechts, Jean De Coster, Patrick Van Isacker, Patrick Vandewijer & Jean-Marc Navez.

.

.

.

1994    Ithaka 2

Waar Ithaka ’93 de hedendaagse kunst in het algemeen aan bod liet komen – weliswaar met een licht accent op de beeldende kunst – koos men dit jaar voor een specifieke kunsttak als rode draad van het hele gebeuren, namelijk muziek. Dit jaar duurde Ithaka twee dagen opdat het publiek ruimschoots de tijd zou krijgen om het volledige parcours af te werken. Het aanbod was dan ook enorm uitgebreid. Zo’n eenentwintig professionele & dertien amateurkunstenaars stelden projecten tentoon die zowat alle branches van de hedendaagse kunst bestreken & telkens een muzikaal element bevatten. De resulterende combinaties – spreekdans, muziektheater, klanksculpturen – zouden de toeschouwer telkens opnieuw moeten verrassen, uitdagen, verleiden, zelfs ontgoochelen: een ware odyssee dus.

De tweede editie van Ithaka vond plaats in het voormalige Stuk, de Vlamingenstraat, het Arenberginstituut, het van Dalecollege, het Maria Theresiacollege, de faculteit Rechten, café Commerce, de Centrale Bibliotheek, Shrink (een garage), het Psychologisch Instituut, het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte & het Kadoc.

met Leporello, Le Pays des Phônes, muziek lod, Alexandra Cool, David Hernandez, N.V.n.v., Juho Saarinen, Ivan Popovic, Luc Brewaeys, Reinhardt De Grendel, Dirk De Hooghe, Eric Feremans, Dieter Machielsen, Martin Arnold, Walter Verdin, Rudi Bogaerts, Inez Michiels, Margot & Greetje, Dirk Wauters, Bart Vandenbossche, Luc Rombouts, Geert Huybens, Pat Bruggemans, Frederik De Gryse, Pascal Vandelanoitte, Arno Kerkhofs, Hafina Benazzouz, Koen Cuypers, Anoniem, muziekstoeterij Fanfaron, Tom Antheunis & Frank Roelandt, Jan Paul Thiecke & Bart Borremans & Tom Hannes.

.

.

.

1995    Ithaka 3 – Murmuur

Voor de eerste keer werd afgeweken van de traditionele stadswandeling. De resten van de oude stadsomwalling dienden als leidraad voor de tocht & als kader voor het murmuur-concept. Het project opende de deuren naar vele prachtige, ongekende, & vaak ontoegankelijke plekjes langs de middeleeuwse stadsmuren.

met Peter Jacquemeyn, Beatrijs Lauwaert, Joe Cillen, Bert De Keyzer, Jim Oosterlinck, Liliane Vertessen, Wladimir Mozsowski, Leen Lybeer, Philippe Tonnard, Erik Nerinckx, Olaf Mooij, Peter Van Eyck, Johan Van Roy, Frank Thoussaint, Ingrid Castelein, Suzy De Laet, Lex Wegchelaar & Koen Deprez.

.

.

1996    Ithaka 366

Ithaka 366 werd op 29 februari 1996 georganiseerd door 15 gedreven studenten van de KU Leuven & was een ééndagstentoonstelling doorheen de Leuvense binnenstad. Er werden 23 kunstenaars geselecteerd die de vooraf uitgestippelde parcours bezochten & op zoek gingen naar een geschikte locatie.  De titel, Ithaka 366, werd gekozen omdat het een schrikkeljaar was & dus 366 dagen telde.

met Joris Cerstiaens & Kurt De Wit, Alban Toulemonde, Keving Livingstone, Anthony Jonckheere, Mathieu Boxho, Ginkgo Biloba, Hans op de Beeck & Joost De Bock, Kris Maes, Fabian Luyten, Martha Morgan, Beatrice Coppieters, Stefaan Dheerdene, Jose Michel Rodriguez, Saar De Buysere, Jean-Marc Sibille, Frederic Derycke, Claudia Radelescu, Elisabeth Thise, Kurt Wolfs, Dirk Serlippens, Marleen Spiessens, Stani Machiels, Stefaan Hoblou, Nico Dockx, Stephan Balleux, Koen Philips, Frederic Derycke, Peter Leysen & Johan De Pauw.

.

.

.

.

.

1997    Ithaka 5 – Excité

Het eendaagse kunstparcours Ithaka Excité opende haar deuren om & rond de Leuvense Vaartkom op donderdag 6 maart. Het aparte zat ‘m in het parcours: Ithaka verhuisde dit jaar van de binnenstad naar de rand van de stad, de Vaartkom. Ithaka Excité neemt u mee naar een ex-bottelarij, een ex-brouwzaal, een ex-silo, een ex-kade & een sociale woonwijk.

met Sanne Van Rijn, Koen Boyden, Christophe Terlinden & Sybille De Rycke, Klaas Bullynck, Stefaan Dheedene, Bart Van Audenhove, Hilde Fauconnier, Koen Stuyven, Silke Panknin, Marleen Eyckerman, Dirk Serlippens, Christophe Haesevoets, Fabian Luyten, Griet Dobbels, Soetkin Eloy, Kurt Wolfs, Janneke Pepers, Collin Hotermans, Christophe Lepot, Koen De Decker, Dimitri Cools, Ludgard Catteeuw, Joe Cillen, Kristel Peeters, Alex Ivanov, Stefaan Quix & Ivan Maes.

‘.

.

.

1998    Ithaka 6 – Retour

Opnieuw werd er gekozen om een vergeten buurt in de kijker te zetten: Sint-Maartensdal. De locatie zou toen ook in het middelpunt van de belangstelling komen te staan door de renovaties aan de torens. Het was, naast Sint-Maartensdal als expositieruimte, ook de bedoeling om de bewoners actief bij het project te betrekken. Zo werd niet enkel hun buurt gebruikt, maar kregen de bewoners ook iets in ruil. Positieve reacties van zowel de buurtbewoners als van de bezoekers maakten van Ithaka Retour een succes.

met Hilke Broodtaerts, Jurgen Gregoir, Dimitri Dumortier, Caroline Cereghetti, Ward Hermans, Angelo Vermeulen, Kris Maes, Dimitri Cools, Marleen Eyckerman, Bert Danckaert, Anja Van Eetveldt, Gauthier Pierson, Koen Meyers & Peter Boelens, Steven Van Overmeiren, Jan Pillaert & Erwin Borghlevens.

.

.

.

1999   Ithaka, your guide to in vitro sightseeing

De locatie bestond uit een combinatie van twee winkelgalerijen, Leuven shopping center & super city, aangevuld met het tussenliggende deel van de Diestsestraat. De bedoeling was om het Ithaka-concept nieuw leven in te blazen, in een stadsgedeelte dat zich profileert als economische publiekstrekker. Deze keuze had tot gevolg dat ook een nieuw publiek, winkelende Leuvenaars en studenten, oog in oog kwam te staan met hedendaagse kunst. Op die manier werd het elitaire karakter van hedendaagse kunst verzwakt. Ook dwingt het de kunst zichzelf in vraag te stellen: in hoeverre dreigt ook kunst met een inhoud te verworden tot loutere decoratie als ze tussen & in etalages tentoongesteld wordt.

met B.A.C.I.E.P., Koen Boyden, Delphine Brunelle, Saar De Buysere, Wouter Decorte, Ward Hermans & Kristof Tsjoen, Steven De Staerke & Frank Gunthörel, Sofie Haesaerts, Koen Philips, Leen Vandierendonck, Koen De Gezelle, Maarten Hofman, Collin Hotermans, Pascle Muret, Reiko Takizawa, Filip Van Dingenen.

vitro1 vitro299_1 passage-du-temps-1999-ithaka

.

.

.

2000   Ithaka vwa Püblik

Deze editie kon zich gelukkig prijzen met een locatie die al jaren bovenaan het verlanglijstje stond van vele Ithakaploegen: de stationsbuurt. Bovendien kreeg ze een extra dimensie door de gedaanteverwisseling die de buurt op dat moment onderging. Een aantal gebouwen werden door Ithaka voor het eerst, een aantal voor het laatst in de kijker gezet. Het station roept ideeën op van mobiliteit, een dagelijkse stroom van anonieme pendelaars. Door een confrontatie met kunstwerken werden deze mensen even op een zijspoor gezet.

met Emilie Lecouturier & Céline Poncelet, Gerben Van Der Woude, Jennifer Kanary, Jonathan Jacquemyn, Laurent Thiry, Katelijne De Corte, Marc Vanderslagmolen, Larissa Pietrala, Jan Vandromme, Gijs Peeters & Tom De Fraine, Virginie Bailly, Karen Vandenberghe, Marike Pons, Neeltje De Naris, Francis De Hoef & Kenny Cupers, Peter Denayer, Frédéric Fourdinier, Viola Vandomme, Maurice Bogaert, Sebastien Scuvée & Koen De Gezelle (Cloudy).

Renate Speefoto-v4
.

.

.

2001   Ithaka 9 – Ménage à trois

Tijdens deze extra lange feesteditie stond de relatie tussen stad & universiteit centraal. Tussen de Universiteitshallen & de Centrale Bibliotheek stelden vijftien kunstenaars in universitaire gebouwen hun werken tentoon. Door de tentoonstelling drie dagen open te stellen, werd een groot en gevarieerd publiek bereikt.

met Elina Kellermann, Mirjam Van Tilburg, Kris Vleeschouwer, Erki De Vries, Philipp Noller, Zusi Rongen, Koen Philips, Yves Callaert, Bram Dujardin, Carlo Van Poucke, Charles-Antoine Lejeune, Johan Dumont, Tim Dickel, Helena Pinket & Jan Vandromme.

veto-katern

.

.

2002   Ithaka 10 – It’s only water but hey, what a view!

Voor de tiende editie, in de Molens van Orshoven aan de Leuvense Vaartkom, werd ervoor geopteerd om niet rond een thema te werken, maar te vertrouwen op de interactie tussen kunstwerk & ruimte enerzijds & kunstenaars onderling anderzijds. Rode draad in it’s only water but hey, what a view! Was een nieuw creatieconcept: twee kunstenaars die elkaar niet kenden, werden door Ithaka aan elkaar gekoppeld om samen te werken. Blind date als tentoonstellingsconcept.

met Kira Seiden & Bram Bresseleers, Erik De Vries, Yves Callaert, Jonas Drieghe & Lander Thys, Ilke De Vries, Gert Vervoort & Luc Compernol, Ruud Vercammen, Leen Hermans, Mieke Cappaert, Sandra Giuria & Bruno Collet, Kaat Pype, Emma Sidgwick & Jonas Vereecke.

ithaka01_l ithaka02_l ithaka08_l ithaka09_l ithaka11_l
.

.

.

2003    Ithaka 11 – Voy(ag)eur

Na tien lineaire parcours was Ithaka klaar voor a whole new way to experience arts. Ithaka strandde in het kunstencentrum stuk. Het neem-de-toeschouwer-bij-de-hand-idee werd overboord gegooid & zwerven door het gebouw werd een must. Naast zap werd ook pop, soap, kitsch, bier & frieten in het concept opgenomen. Jessica Friday, the next big thing, maakte haar opwachting & daardoor werd Ithaka zelfs door Radio Donna opgepikt. Kunst zag er nog nooit zo roze uit.

met Floris Dehantschutter, Mike Michiels & Yoni Jongen & Ester Kenis & Caroline Monthaye & Tomas Uyttendaele, Christian Noirfalise, Kumi Oguro & Yoko Enoki, Christian Noirfalise, Ilke De Vries, Kati Heck, Jo Foulon, Sara Nuytemans, Dirk Leroux, Annemie Buytaert, Nick Hullegie, Pieter-Jan Ginckels & Liesbeth Marit.

veto-katern

.

.

2004    Ithaka 12 – Re-framed

In 2004 stelde Ithaka de rol van de curator in vraag. Hierdoor werd er gezocht naar formules om de kunstenaars meer inspraak te geven in hun eigen tentoonstelling. We hielden voor het eerst rondetafelgesprekken met de groep kunstenaars. De locatie werd Copal, een voormalig expo ’58-gebouw dat in Leuven gestrand is & reeds meerdere functies vervulde, van klooster tot internaat. Tijdens Ithaka Re-framed mochten veertien veelbelovende jonge kunstenaars er voor een laatste keer opnieuw leven in blazen.

met Annelies Van Camp, Sammy Ben Yakoub, Rinus Van De Velde, Bram Ollieuz, Kim Brewée, Lien Nollet & Fabien Delathauwer, Hans Wuyts, Colin Waeghe, Iris Vrints, Rita Vilhena & Bert De Muynck, Julia Wlodkowski, Philippe Cloes, Kim Vandaele & Vladimir Ivaneanu, Margarita Garrido Espinosa.

veto-katern

.

.

2005   Ithaka 13 – Eau revoir

Het verlaten zwembad aan het Hogeschoolplein in Leuven werd tijdens deze editie geannexeerd door 18 kunstenaars. Het gehele stedelijke zwembad wordt gebruikt: de inkomhal, een groepskleedruimte, een machinekamer enzovoort. De expositie vond plaats in een bestaand gebouw dat uit zijn oorspronkelijke functie was verheven. Er werd een andere betekenis aan deze plek toegekend, zonder dat de oude betekenis – die van het zwembad – op zichzelf verdwenen was.

met Eva De Leener, Bjorn Heyzak, Sylvie Janssens, Karina Van Heck, Soraya Namavar, Jeroen Permentier, Mike Michiels, Samira El Khadraoui, Piet Michiels & Kris Deweerdt, Bart Geerts, Annelies Van Camp, Sarah Deboosere, Natalie Vanheule, Judith Peeters, Heidi Swerts, Marie Droogmans, Frederik Van Simaey.

veto-katern
13_1

.

.

.

2006    Ithaka 14 – Artistic chemistry

Met een minimum aantal kunstenaars werd een maximum aan effect bekomen in de talrijke labo’s & kamertjes van het leegstaand farmaceutisch instituut. De groene draad die de toeschouwer door dit artistieke doolhof leidde maakte meteen de tentoonstelling zelf tot een kunstwerk waar het publiek deel van ging uitmaken. Kunstenaarsduo’s & soloartiesten wisselden elkaar af met een artistic chemistry die in ongecompliceerd intrigerende werken de onderstromen van de menselijke drift & fantasie verkenden.

met Sylvester Vandeweghe, Bart Popleu, Geert Devos, Evita Appendin, Klaarke Meert, Daan Theys, Saskia Aelen, Ruben Hoogewys & Frouke Van Gheluwe, Bjorn Gielen & Joeri Steeno, Kenny Verberckmoes & Robbie Van Nieuwenhove.

veto-katern

.

.

2007    Ithaka 15 – Deus ex?!

Voor de vijftiende editie van Ithaka werd het oude gebouw van de voormalige universitaire parochie in de Jan Stasstraat met verf beschilderd & met gips begoten. De religieuze sfeer die vroeger in het gebouw heerste, was nog voelbaar dankzij de kapel & de verschillende decoraties die nog overbleven. Er werd voor deze vijftiende editie dan ook gekozen voor het religie-gerelateerde thema deux ex?! Een titel die gevarieerde spirituele invalshoeken bood & de kunstenaars op verschillende manieren kon inspireren: is god verdwenen uit ons hedendaagse leven? Is religie verbannen door onze maatschappij? Is deze verbanning een vooruitgang of achteruitgang? Met vragen over God & de verschillende godsdiensten in de wereld van vandaag kaartte Ithaka 15 een actueel globaal thema aan.

met Fabian Van Hoof, Valerie Doutreluigne, Susan Banafti, Niko Hendrickx, Jeremy Swinnen, Jan Verbruggen, Wouter Van Der Hallen, Ada Van Hoorebeke, Florian Loosen, Michiel Maarten MC (Michiel Ceulers), Korneel Devillé, Nele Tas, Noura Mokhtar, Jeroen Vandromme & Elise Lepage.

veto-katern

422192784_82ccc32830_o 422232012_cf1ac5825c_o 422232106_ac242e422f_o 422259939_bcd2f1941a_o 422490151_c5d3aa7969_o

.

.

2008    Ithaka 16 – Amphi-bios

Van 11 tot 15 maart ging Ithaka door in het instituut van land- & waterbeheer van de KU Leuven met als thema amphi-bios. De tentoonstelling stond in het teken van de spanning tussen land & water. Om een breed publiek aan te spreken & de verbeelding van de deelnemers te stimuleren werd het thema zo gekozen dat het vatbaar was voor interpretatie & geïnspireerd werd door de locatie. Amphibios is het Griekse woord voor de levensvorm amfibie. In letterlijke zin betekent amphibios dubbel levend. Dit verwijst naar de eigenheid van amfibieën: ze kunnen zowel in het water als op het land overleven.

met Gijs Van Vaerenbergh, Jeremy Swinnen, Samuel Vanderveken, Daan Fikkert, Reinhard De Jonghe, Jitske Kroon, Charlotte Peys, Kristof De Borle, Isa Van Duuren & Astrid Van Nimwegen, Meggy Rustamova, Reinhard De Jonge, Arthur Stokvis, Marleen Kurvers, Tamara Van San, Katrien Hendrickx, Karen Van Der Perre.

film

2330817203_26e0b9da10_o 2331638984_eae82b1a68_o 2331643818_722369ea2d_o 2345363309_5b36e4a0c3_o 2346184480_b2b4e9d568_o

.

.

2009   Ithaka 17 – Artlandis (hic sunt dracones)

De aarde stond centraal bij Ithaka 17. Deze editie ging namelijk door in het oude gebouw van aardwetenschappen van de KU Leuven. Aardwetenschappen of geologie brengt je naar de onvermoede uithoeken van de wereld: naar de groene tropen, over het geel & oker van woestijnen tot het woeste gletsjerpuin.

Uitgaande van deze aarde werd gekozen voor een mythische nuance via de naam Artlandis. Art uiteraard omdat het een kunstenfestival betreft, land in de plaats van lant wegens de locatie & dit alles gebaseerd op atlantis als mythische, verzonken stad van de kunst. Om dit mythische & mysterieuze karakter te versterken kozen we voor de ondertitel: hic sunt dracones (hier zijn draken, uit het latijn), wat vroeger op landkaarten geschreven stond voor men wist dat de aarde rond was. Men dacht namelijk dat aan de randen van de platte wereld draken huisden die alles en iedereen verslonden. De ambitieuze boodschap luidde: de hele wereld (ontdekt of niet ontdekt) ligt binnen handbereik!

met Dagmar Blommaert, Els Corten, Catherine De Somer, Katrien Elsen & Els De Barbieux, Joke Hansen, Leen Hermans, Christine Heylen, Saliha Kenfi, Maria Lucia Cruz Correia, Pieter-Jan Maesen, Mathias Spriet, Samuel Vanderveken, Yentl Vandeurzen, Simon Vanheukelom, Peter Verwimp.

17_1 17_2 17_3 17_4 17_5

.

.

.

2010   Ithaka 18-plus xx+xy

In het voormalig decanaat geneeskunde heerste vanaf 2005 een ijzingwekkende stilte. Niemand kon vermoeden dat dit ooit de plek was waar menselijke lijven werden ontleed door duizenden paar ogen & handen. Grijze professoren wijdden hun discipelen in in de mysteries der lijfelijkheid, hopend dat de studenten de mens achter het lichaam niet uit het oog zouden verliezen.

Het begint klein: met twee cellen ontsproten uit een smeltkroes van lichamen. Twee zielen die trillend één worden. Een nieuwe telg wordt geboren, met specifieke karakteristieken gebundeld in het erfelijk materiaal. Eigenschappen worden al dan niet doorgegeven, beïnvloed & versleten. Geleidelijk ondergaan zowel het lichaam, de omgeving als de psyché veranderingen, steeds in interactie met elkaar. Er ontstaan verhoudingen tussen lichaam & geest, man & vrouw, mens & samenleving. Met van elke soort een uniek exemplaar.

Na 18 jaar ontwikkelen, gaat Ithaka terug naar de roots van het leven. Het beeldende kunstenfestival is volwassen geworden, maar zal nooit volgroeid zijn. Vanuit wetenschappelijke basis creëert Ithaka 18-plus xx+xy een oord voor inspiratie, creativiteit & kunst waar men verder streeft dan de menselijke dna-fundamenten. Het doel? Zowel de kunstenaars als de bewonderaars een kans geven om mee verder te groeien.

met Choah Bang, Charlotte Bouckaert, Karel Burssens & Jeroen Verrecht, Gert De Clercq, Sarah De Wilde & Yiannis Papadoupolos, Benoit Gob, Juliette Kaise, Geert Koekoeckx, Marleen Kurvers, Pieter-Jan Maesen, Griet Menschaert, Filip Sterckx, Egon van Herreweghe, Karen Vermeren & Bart Verstockt.

film

18_1 18_2 18_3 18_4 18_5

.

.

2011   Ithaka 19 – Onvoltooid verleden tijd

Vroeger was het beter. Vroeger was er nog een toekomst & die lachte ons nog toe. een warme zachte gloed van welwillendheid. Een streling voor de huid. Ben je ziek van melancholie? Heb je een verlangen naar vroeger? Heimwee naar eergisteren? Druk de nostalgie dan aan de borst. Laat u knuffelen door de onvoltooid verleden tijd.

Vroeger kreeg een tweede kans. Drie locaties op de Sint-Raphaël/Sint-Pieterssite, ooit druk gebruikt, nu verlaten. Schaduw, echo, herinnering. Ithaka blies ze nieuw leven in dankzij de toekomst. Achttien aanstormende kunstenaars met een curieus gevoel van nostalgie. Helden van morgen, ridders van vandaag, soldaten van vroeger.

In tegenstelling tot de achttiende editie blikte Ithaka 19 met een nostalgische bril terug op het verleden. Niet zozeer van de tentoonstelling zelf, wel van de locaties waar ze zich afspeelde.

met Filip Sterckx, Heleen Peeters, Lisa De Boeck, Bart Smeets & Hans Geyens, Mathieu Staelens, An Vandermeulen, Kasper De Vos, Nel Bonte, Simon Perez, Thomas Van Guaelle, Elise Debrock, Geert Koekoeckx, Karin Schuitema, Mattias Christiaens, Ritsart Gobyn, Kato Six, Juan Duque, Kasinonar Collectief.

film

19_1 19_2 19_3 19_4 19_5

.

.

.

2012    Ithaka xx

Van 25 tot 28 april 2012 organiseerde LOKO cultuur de twintigste editie van Ithaka. Dit jaar ging de tentoonstelling door in het Kartuizerklooster. Er werd gekozen te werken zonder thema, op die manier kon de 20ste verjaardag in de bloemetjes worden gezet & kregen de kunstenaars meer creatieve vrijheid.

met Alina Cristea, An Overath, Anneleen De Causmaecker, Arnaud De Wolf, Catherine Lemblé, Fenne Westra, Franck Condon, Hans Geyens & Bart Smeets, Jakob Rosseel, Juan Soria, Lieven Geuns, Maarten Dedroog, Pieter durnez, Styn Vanbrabant, Sven Boel, Ulf Holler, Vladimir Slavov & Willem Sarah.

veto-katern

20_1 20_2 20_3 20_4 20_5

.

.

2013   Ithaka 21 – Monumental

Tijdens de éénentwintigste editie van Ithaka kregen vijftien geselecteerde kunstenaars de kans hun werk te exposeren in het Helleputtegebouw, de Vlaamse Leergangen & het Hôtel d’Eynatten in de Leuvense binnenstad. Dit jaar stond de term monumental centraal. Twee van de drie gebouwen dragen namelijk de stempel van monument. Wat is de betekenis hiervan voor het gebouw, voor de stad & voor de mensen die in een monument leven? Wordt monumentaliteit of grootsheid overschat of juist niet genoeg naar waarde geschat? Ithaka 21 monumental wilde vragen stellen bij ontwikkelingen in urbanisatie, bij monumentaliteit & bij het verheffen van steen of mens tot monument.

met Bram Lattré & Thomas Goddyn, Berten Jaekers, Dieter Daemen, Elien Ronse, Greet Theunkens, Heleen Peeters, Judith Mertens, Karel Verhoeven, Laurens Mariën, Lisa Spilliaert & Clara Spilliaert, Lulu Cuyvers, Maarten Vanermen & Myrthe Vander Mark.

film

27146_550178305013943_1674908565_n 60431_547460421952398_733992400_n 386446_547788025252971_1335284377_n 536088_554205311277909_76232054_n 577481_548148985216875_2045541098_n

.

.

.

2014   Ithaka 22 – Metamorphosis

Bij de tweeëntwintigste editie van Ithaka werd het werk van dertien jonge kunstenaars ondergebracht in het College van Premonstreit. Dit gebouw kent een lange geschiedenis van voortdurende verandering, zowel van form als function. De veranderingen die de geschiedenis van het gebouw kenmerken, kwamen ook terug in de kunst. Het thema: metamorphosis. Wat is metamorfose & transformatie? Hoe transformeert kunst? Hoe doet kunst de wereld veranderen? Kortom, kunst voor een omgeving onderhevig aan verandering & vervorming.

met Bilal Bahir, Jolien Dirix, Rob Jacobs, Sfun & Jelle, Brecht Heytens, Dieter Van Caneghem, Karen Vantvelt, Lien Swerts, Romy Eijckmans, Zeli Bauwens, CM MC, Danny & Timmy.

10013875_727467740618331_1170031754_n 10014685_727467337285038_773832111_n 10013811_725533294145109_703278728_n 1613933_727467527285019_1544258734_n 1531581_727467683951670_2053321274_n

.

.

2015   ithaka 23

Tijdens Ithaka 23 stelden 14 kunstenaars van 23 tot 29 maart 2015 hun werk tentoon in het Instituut voor Land- & Waterbeheer van de KU Leuven. In dat gebouw zullen binnenkort atelierruimtes voor kunstenaars ingericht zullen worden. Er werd gekozen om te werken zonder thema zodat de kunstenaars van een grotere vrijheid genoten om hun eigen creativiteit te tonen. Die keuze resulteerde in maar liefst 89 inzendingen. Bij de selectie kreeg de studentenjury professionele ondersteuning van Museum M & D!ng Magazine.

met Emilie Neyt, Natasja Mabesoone, Nadia Randriamorasta, Dries Segers, Emre Celikcan, Lukas Verdijk & Vesna Faasen, Sarah De Vos, Anneleen Steenbergen, Ritsart Gobyn, Karen Vantvelt, Korneel Boeve, Rob Jacobs & Jana Coorevits, Lola Pertsowsky, Margot De Clerck & Kaïn Walgrave.

catalogus | film

10380410_916407981724305_778428009211445666_o 11130446_921691617862608_6704233605996775228_o 11088759_916412538390516_4468652898330916451_o 11082490_921691797862590_6972587019027352698_o 11008591_916411551723948_1948618957610339692_o

.

.

2016   Ithaka Anatomé

Deze editie keerde  bewust terug naar zijn wortels & ging opnieuw werken met meerdere locaties. De vier locaties bevonden zich op de as van de Minderbroedersstraat & de Kapucijnenvoer: het Anatomisch Theater, Sint-Agnesinstituut, de voormalige meisjesschool & de Stedelijke Kruidtuin. Er waren 102 applicaties, waarvan 15 zeer diverse kunstenaars geselecteerd werden. Er werd geen centraal thema opgelegd, maar de kunstenaars werden aangemoedigd inhoudelijke of vormelijke interactie aan te gaan met de gebouwen. Door de brede variëteit aan werken werden de bezoekers met verschillende vormen van hedendaagse kunst in contact gebracht & op meerdere niveaus uitgedaagd.  

met Amber De Saeger, Aron Wouters, Brecht Heytens, Jasper Van Loon, Jolien De Roo, Kathi Seebeck, Kevin Collaer, Laure Forêt, Matthias De Vriendt, Melvin Pattyn, Rishin Singh, tbedrijf, Tja Ling Hu, Waldorf Claw & Winne Lievens.

catalogus | film

.

2017   Ithaka 25

Ithaka vierde in 2017 haar vijfde lustrum. Hiermee bereikt het beeldend kunstenfestival een nieuwe mijlpaal. Tijdens deze editie stelden 13 jonge kunstenaars van 6 tot 12 maart hun werk tentoon in het Luxemburgcollege in de Vaarstraat. Het begin van de twintigste eeuw betekende voor het Luxemburgcollege een periode van onbestemming. In 2013 werd de gevel vernieuwd in het kader van een klein stadsvernieuwingsproject en in 2014 nam de regie der gebouwen de beslissing om het gebouw te herbestemmen als rechtbank. Er werd gekozen om te werken zonder thema om op die manier de 25ste verjaardag van het kunstenfestival in de bloemetjes te zetten en meer artistieke vrijheid voor de kunstenaars te creëren.

met Ash Bowland, Bram Van Breda, Esther Hoogendijk, Henk Huibers, Henk-Sjoerd Hinrichs, Iza Marie Jans, Jonathan Huygens, Kimberly Hoskens, Melvin Pattyn, Mirrounds, Sarah Lauwers, Thomas Lesaffre.

catalogus | film

foto van Ithaka.    foto van Ithaka.    foto van Ithaka.    foto van Ithaka.   foto van Ithaka.

2018 Ithaka #26

In 2018 organiseerde LOKO de zesentwintigste editie van het kunstenfestival Ithaka. Deze editie vond plaats in het Kartuizerklooster. Het gebouw dateert uit de 15de eeuw en was voor lange tijd een thuis voor kartuizermonniken, maar vorige eeuw werd het ook bewoond door kapucijners. Al vanaf 1521 was het klooster verbonden aan de universiteit en was mede verantwoordelijk voor de verspreiding van het humanisme binnen de universiteit. Vanaf 2015 was het kartuizerklooster ook een tijdelijke thuis voor enkele jonge vluchtelingen.We komen tot het jaar 2018, wanneer het klooster de locatie was van ons kunstenfestival. Net op tijd, want kort na de afloop van het festival zou het klooster gerenoveerd worden en een nieuwe bestemming krijgen. Zoals de vorige edities, kregen enkele jonge artiesten een kans om hun werk voor te stellen in een historisch gebouw dat even weer nieuw leven werd ingeblazen. De lijn van de vorige drie edities werd doorgetrokken want ook dit jaar was er geen centraal thema. Zo kregen de kunstenaars meer vrijheid om hun ideeën te ontwikkelen.

met Ash Bowland, Diego Latruwe, Florian Waerzeggers, Florien Allermeersch, Geraldo H. Dos Santos, Jomi Builaert, Laura De Jaeger, Lukas Claessens, Mathieu Hendrickx, Sanne Kabalt, Santiago Evans Canales, Simon Masschelein, Tubien Van Wulften, Johanna Ellesdorfer & Elisa Maupas

2019 Ithaka 27

De zevenentwintigste editie van het beeldende kunstenfestival  Ithaka vond plaats in het Klooster van de Broeders van Liefde in de Brusselsestraat. Tijdens deze editie gaf LOKO Cultuur dertien veelbelovende kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen aan het grote publiek en het klooster nieuw leven in te blazen. Het  Klooster van de Broeders van Liefde bestaat uit drie achttiende-eeuwse woningen. Tijdens de periode van 1862-1925 werd het klooster gebruikt door de Zusters der Armen. Vanaf 1925 waren de Broeders van Liefde de nieuwe bewoners van het klooster.  In 1807 kreeg Petrus-Jozef Triest een functie in het Gentse Bestuur van de Burgerlijke Godshuizen. In deze periode hield hij zicht vooral bezig met onderwijs en zorgverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. In datzelfde jaar heeft Triest de broedercongregatie Broeders van Liefde opgericht, zodat zij hem konden helpen in het beheer van zijn instellingen voor onderwijs en zorgverlening. Ook dit jaar werd er gekozen om te werken zonder thema om op die manier de artistieke vrijheid van de kunstenaars de vrije loop te laten.

met Adriaan Marin, Angyvir Padilla, Anne Van Boxelaere, Astrid Water.inckx, Cecilia Rebergen, Charlotte Decruyenaere, Florian Waerzeggers, Jeroen Cluckers, Mārtiņš Rozenfelds, Pierre Coric, Raquel Vermunt, Sarah Lauwers & Wouter Van De Koot